Histopona torpida - pokoutník hajní

1. 1. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Histopoda torpida (C. L . Koch, 1841) – pokoutník hajní

Čeleď: Agelenidae – pokoutníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4-7 mm (hlh. 2-3 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá až šedohnědá se světlejším středovým proužkem. Zadeček je oválný hnědý, světle skvrnitý. Skvrny na zadečku vytvářejí stromkovitou kresbu. Samci jsou subtilnější a mají kontrastnější zbarvení. Nohy jsou hnědé.

 

Možná záměna: Zaměnit ho můžeme snad jen za mladé jedince pokoutníků rodu Eratigena. Na první pohled může připomínat slíďáky z rodu Pardosa. Jediný druh tohoto rodu v ČR.

 

Rozšíření: Evropský druh – chybí ve Skandinávii, na Britských ostrovech, Iberském poloostrově a na severovýchodě Evropy.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména ve středních a vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento pokoutník žije v různých typech lesů, nejčastěji v suťových lesích a bučinách. Najdeme ho však i ve smrkových monokulturách, parcích a zahradách. Žije pod kameny, padlým dřevem a v dutých pařezích, kde si vytváří malé nálevkovité sítě. S dospělci se setkáme zejména od dubna do října.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.