Heterotheridion nigrovariegatum - snovačka černostrakatá

3. 7. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) – snovačka černostrakatá

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 3–4 mm (hlavohruď 1,5 mm). Hlavohruď je světle žlutohnědá, u samců s tmavým podélným proužkem a tenkým tmavým lemem. Zbarvení zadečku je u samic žlutavé s nevýraznou bílou kresbou, u samců žlutobílé s černými tečkami na hřbetě a bocích zadečku. Nohy jsou dlouhé, žlutohnědé, u samců s černými proužky na konci stehen, holení a kolenu.

 

Možná záměna: Samci jsou díky zbarvení u nás nezaměnitelní. Samice lze na první pohled zaměnit s některými snovačkami rodu Enoplognatha, případně světlými jedinci některých druhů rodu Theridion. Spolehlivé určení je také podle kopulačních orgánů. Na světě je jediným známým druhem rodu Heterotheridion.

 

Rozšíření: Palearktický druh široce rozšířen v mírném pásu Evropy, v Turecku a v Asii (Střední Asie a Čína).

 

V ČR nehojný druh, pouze v nejteplejších oblastech Moravy, ve středních Čechách a Českém Středohoří. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka černostrakatá se vyskytuje na osluněných okrajích světlých listnatých lesů, na lesostepích a křovinatých stráních se solitérními dřevinami. Žije na keřích a stromech (zejména na dubech), kde si mezi listovím, většinou na spodní straně listů, staví řídké trojrozměrné sítě. Bělavý kulovitý kokon samice zavěšuje v blízkosti sítě na spodní straně listů. S dospělci se setkáme od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Tato snovačka má vazbu na lesostepní biotopy a soliterní, případně osluněné křoviny a stromy. Ohrožena je zarůstáním (zástinem) vhodných biotopů. V červeném seznamu pavouků ČR je vedena jako druh zranitelný (VU).

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.