Hesperis sylvestris - večernice lesní

7. 6. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Hesperis sylvestris Crantz – večernice lesní

Syn.: Hesperis inodora L., H. runcinata W. et K., Hesperis matronalis subsp. sylvestris (Crantz) Thell. in Hegi

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: NT

 

Popis: Zpravidla dvouletka hustě pokrytá žláznatými chlupy. Lodyha vysoká obvykle 40–90 cm, nad polovinou větvená. Dolní listy řapíkaté, lyrovitě kracovité; střední a horní listy přisedlé, dlouze zašpičatělé, zubaté. Hrozen obvykle větvený, květní stopky přímo až šikmo odstálé. Korunní lístky bledě fialové až fialové. Šešule oblé, rovné.

 

Možná záměna: Od večernice vonné (Hesperis matronalis) se pozná zejména podle listů, které má tento druh tupě zašpičatělé, s okrajem čepele téměř celokrajným, nikoli výrazně zubatým. Na naše území vzácně zavlékaná večernice chlupatá (Hesperis pycnotricha) je pokryta jen ojedinělými žláznatými chlupy.

 

Rozšíření: Druh nevelkého areálu zaujímající jv. část střední Evropy zhruba od Ukrajiny po Moravu. Izolovaně též v Čechách a v okolí Krakova v Polsku.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně v termofytiku a v přilehlých oblastech mezofytika, zejména na jižní a jihozápadní Moravě. Izolovaně pak v Polabí, Českém krase a v okolí Rožďalovic.

 

Ekologie: Roste v lesních okrajích, na mýtinách, podél lesních cest i na kamenitých stráních, méně často ji lze nalézt na sekundárních stanovištích.

 

Dvouletý druh s fenologickým optimem od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Večernice lesní není řazena mezi zvláště chráněné druhy. V Červeném seznamu však patří mezi druhy téměř ohrožené (NT).

 

 

Literatura:


Dvořák F. (2003): Hesperis L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha, 58–64.

 

Dvořák F. & Dadáková B. (1976): The chromosome morphology ofHesperis matronalis subsp.matronalis and related diploid taxa. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, 11/3: 313326.