Hemipenthes morio - dlouhososka kuklicová

3. 7. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Hemipenthes morio (Linneaus, 1758) – dlouhososka kuklicová

Čeleď: Bombyliidae – dlouhososkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–-12 mm. Tělo je mírně zploštělé. Hlava je černá, oči velké černé, tykadla krátká s pýřitými štětinami. Štít je zhruba stejně široký jako dlouhý, hustě ochlupen a je černý, jen na předním okraji se žlutavými chloupky. Štítek je černý. Zadeček je oválný, černý, jen po stranách někdy se světlejšími až nažloutlými chloupky. Nohy jsou tmavé se světlejšími stehny. Křídla jsou poměrně široká a prodloužená, průhledná u kořene do dvou třetin tmavá.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími dlouhososkami rodu Hemipenthes (v ČR 3 druhy). Od nich se odlišuje tmavým tělem bez světlých pásků a rozsahem tmavých polí v křídle.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy a Střední Asie.

 

V ČR hojný druh, od nížin do středních poloho po celém území. Naše nejhojnější dlouhososka rodu Hemipenthes.

 

Biologie a ekologie: Dlouhososka kuklicová žije na osluněných okrajích lesů, podél lesních a polních cest, na sušších stráních, pasekách, stepích a vřesovištích. Také ji najdeme v druhotných stanovištích např. v pískovnách, lomech nebo v zahradách. Dospělci se vyskytují od dubna do července. Aktivní je za slunečného počasí, kdy často usedá na místa bez vegetace, ale i na listy vegetace, kde se sluní. Je plachá a při vyrušení odlétá, ale brzy se vrací na stejné místo. Larvy parazitují v larvách kuklic (Tachinidae) v housenkách motýlů.

 

 

Literatura:

 

Čelechovský A. & Bosák J. (2009): Bombyliidae Latreile 1802. In: Jedlička L., Stloukalová V. & Kúdela M. (eds.): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera.

 

Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.

 

Svobodová S. (2014): Dlouhososky jihovýchodní Moravy (Diptera: Bombyliidae). Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc.