Heliophanus cupreus - skákavka měděná

19. 5. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) – skákavka měděná

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5–6 mm (hlh. 2–2,5 mm). Hlavohruď je tmavá, u samice obvykle s bílým proužkem za očima. Makadla samic žluté. Zadeček podlouhle oválný, vzadu zašpičatělý. Zbarvení zadečku samice je černé s bílým lemem a čtyřmi bílými skvrnami, vzácně bez kresby. Samci jsou zbarvení černě s výrazným leskem a se světlejšími pruhy na nohách. Nohy samic jsou žluté, někdy s tmavšími skvrnami.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Heliophanus (v ČR 10 druhů). Od nich se odlišuje mj. čtyřmi bílými tečkami a žlutými nohami. Spolehlivé určení je však podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh – rozšíření zasahuje až na západ Sibiře.

 

V ČR hojný druh, od nížin do hor. Naše nejhojnější skákavka rodu Heliophanus.

 

Biologie a ekologie: Tato skákavka obývá různé oslněné nelesní biotopy, jako jsou stepi, louky, vřesoviště, pastviny, suché stráně, okraje lesů apod. Žije na bylinné a křovinné vegetaci. Aktivní je ve dne, kdy na vegetaci loví kořist. Začátkem léta samice ukrývá kokon nejčastěji do stařiny nebo na uschlých listech, které hustě vystele pavučinou. S dospělci se setkáme od března do konce srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.