Helicodonta obvoluta - trojlaločka pyskatá

27. 5. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Helicodonta obvoluta (O. F. Miller, 1774) – trojlaločka pyskatá

Čeleď: Helicodontidae - trojlaločkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Výška ulity 6 mm, šířka ulity 13 mm. Ulita je terčovitá, zploštělá s dlouhými chloupky a jemným rýhováním. Závitů je obvykle 6 a jsou hustě za sebou. Píštěl je široká a hluboká. Ústí ulity s místy ztloustlými pysky, které vytváří tři laloky (odtud české jméno trojlaločka). Zbarvení hnědé až hnědošedé. Tělo je šedočerné.

 

Možná záměna: Záměna je u nás možná zejména s podobnou zuboústkou sametovou (Causa holosericea), ta má ulitu více zaoblenou s menším počtem širších závitů. Ústí má výraznější tři laločnaté zuby. Od ostatních našich „chlupatých“ plžů ji kromě tvaru ústí odlišíme podle zploštělé ulity a velkého počtu hustých závitů.

 

Rozšíření: Evropský druh – chybí ve Skandinávii a severovýchodní Evropě.

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména v krasových oblastech v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Trojlaločka pyskatá obývá suťové lesy, zejména na vápencovém podkladě. Žije v hrabance, pod kameny a padlým dřevem. V období sucha si v ústí vytváří vápnité víčko, které ji chrání před nadměrnými ztrátami vody.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.