Causa holosericea - zuboústka sametová

13. 4. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Causa holosericea (Studer, 1820) - zuboústka sametová

Syn.: Isognomostoma holosericum Studer, 1820

Kmen: Mollusca - měkkýši; Třída: Gastropoda - plži; Čeleď: Helicidae - hlemýžďovití

Status: NT

 

Popis: Výška ulity je 5-6 mm, šířka 10-12 mm. Ulita je kotoučovitá s 5 závity a silnostěnná. Zbarvení se pohybuje v různých odstínech hnědé. Celá ulita je pokryta drobnými chloupky. Ústí se zoubky, ale s otevřenou píštělí. Noha je šedavě zbarvená.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s podobnou trojlaločkou pyskatou (Helicodonta obvoluta), která má hustější závity a ústí bez zoubků. Podobným druhem je také zuboústkou trojzubou (Isognomostoma isognomostoma), která má však zakrytou píštěl (val v ústí ulity).

 

Rozšíření: Evropa - střední Evropa, Ukrajina, sever Francie a Itálie.

 

V ČR nehojně, zejména v lesích středních a vyšších poloh.

 

Biologie a ekologie: Tento plž se vyskytuje v suťových lesích a skalních městech. Najdeme ho pod kameny, tlejícím dřevem nebo ve vlhké hrabance. Živí se řasami, mechy a různými rostlinnými zbytky.  V červeném seznamu je tento druh veden jako téměř zranitelný (NT), což je dáno jeho vazbou na zachovalé lesní porosty a suťové lesy.

 

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.