Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum - devaterník velkokvětý tmavý

2. 12. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum (Wahlenb.) Holub - devaterník velkokvětý tmavý  

Syn.: Helianthemum vulgare var. obscurum Pers. ex Wahlenb., Helianthemum obscurum Pers., Helianthemum hirsutum (Thuill) Mérat, Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal, Helianthemum ovatum subsp. hirsutum (Thuill.) Hayek, Helianthemum chamaecistus subsp. obscurum (Pers. ex Wahlenb.) Čelakovský, Helianthemum chamaecistus subsp. ovatum (Viv.) Jacq., Helianthemum chamaecistus subsp. hirsutum (Thuill.) Vollmann, Helianthemum chamaecistus subsp. barbatum var. hirsutum (Thuill.) Grosser, Helianthemum nummularium subsp. ovatum (Viv.) Sch. et Thell., Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Pers. ex Čelak.) Holub  

Čeleď: Cistaceae - cistovité

Status: běžný druh

 

Popis: Poléhavé, 10 až 40 cm vysoké keříčky s (především v horní části) bělavě hustě chlupatými lodyhami. Listy jsou eliptické až obkopinaté, na okraji jemně podvinuté, zašpičatělé, na bázi sbíhavé, tmavě zelené, na rubu s poměrně hustě rozmístěnými svazečky chlupů. Palisty jsou čárkovitě kopinaté, na okraji brvité. Květy jsou velké, jasně žluté, vyrůstající v pěti až patnáctikvětých vijanovitých květenstvích. Plodem je vejcovitá tobolka.

 

Možná záměna: Od nominátního poddruhu, devaterníku velkokvětého pravého (Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum), se liší ekologickými nároky, mezi žilkami lysými kališními lístky, drobnějšími květy a výrazně chlupatějšími listy. Naše ostatní druhy devaterníků lze odlišit poměrně snadno podle toho, že mají listy bez palistů.

 

Rozšíření: Především střední a jihovýchodní Evropa, areál rozšíření na sever zasahuje do Dánska a jižního Švédska. Areál dále pokračuje do Turecka a na Kavkaz. Tento poddruh chybí na Britských ostrovech a v jižních polohách Mediteránu.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až místy hojně od nížin do podhůří, vzácně také v horách. Těžiště výskytu leží především v jižnějších polohách státu a směrem na sever je mnohem vzácnější. Na některých místech na severu republiky se vyskytují populace, které volně navazují na areál polských populací. Zcela chybí na Českolipsku, Šumpersku, Ostravsku či v podhůří Beskyd.

 

Ekologie: Teplomilný taxon, který roste na slunných stráních, na sušších loukách a pastvinách, na písčinách či ve světlých listnatých lesích a na jejich okrajích. Na kamenitých, suchých až mírně vlhkých půdách se zásaditou reakcí. Je diagnostickým druhem teplomilných suchých trávníků asociace Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae a svazu Bromion erecti.

 

Chamaefyt, s fenologickým optimem od června do začátku září.

 

Význam: Pěkná a dekorativní rostlina, která je občas pěstována. Jedná se o našeho nejhojnějšího zástupce čeledi cistovité (Cistaceae).