Haplodrassus silvestris - skálovka lesní

15. 10. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) – skálovka lesní

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6,5–10 mm (hlh. 3–3,5 mm). Hlavohruď je hnědošedá až červenohnědá, bez kresby, obvykle v přední části tmavější. Zadeček oválný, šedý až šedohnědý, bez kresby, tmavší než hlavohruď. Nohy jsou šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Haplodrassus (v ČR 10 druhů). K spolehlivému určení je třeba porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Evropský druh, který je široce rozšířen v celé Evropě s výjimkou nejsevernějších částí. Na východ zasahuje až do Turecka a na Kavkaz.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nižších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Skálovka lesní žije v různých lesních biotopech, ve světlých listnatých a smíšených lesích (nejčastěji v dubohabřinách), borech a na jejich okrajích. Někdy se s ní setkáme také na okolních biotopech, jako jsou louky, mýtiny a paseky, případně na lesostepích. Žije v listovém opadu, méně často pod kameny a kusy dřeva. S dospělci se setkáme od dubna do října.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.