Haplodrassus signifer - skálovka šedá

4. 5. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) – skálovka šedá

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–12 mm (hlh. 3–6 mm). Hlavohruď je šedavá až hnědá. Zadeček oválný, šedý až šedohnědý, někdy s dvěma řadami nevýrazných světlých skvrn. Nohy jsou šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Haplodrassus (v ČR 10 druhů). Ke spolehlivému určení je třeba porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Holearktický druh – Evropa, Severní Amerika a Střední Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území, zejména v nižších polohách. Jedná se o nejhojnější druh rodu Haplodrassus v ČR.

 

Biologie a ekologie: Skálovka šedá žije zejména na různých nelesních biotopech, jako jsou travnaté stepi, suché stráně, osluněné okraje lesů a cest, ale i v lomech, pískovnách nebo světlých hájích. Žije pod kameny, padlým dřevem nebo ve stařině. V letních měsících připřádá bílé ploché kokony většinou ke spodní straně kamenů. S dospělci se setkáme od dubna do září.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.