Hahnia pusilla - příčnatka drobná

14. 4. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 - příčnatka drobná

Čeleď: Hahniidae - příčnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný a nenápadný druh o délka těla 1,6-2 mm. Zbarvení je zvláště u samic velmi světlé s hnědou hlavohrudí, zbarvení samců je šedohnědé. Snovací bradavky jsou jako u většiny zástupců této čeledi v jedné řadě. Nohy jsou poměrně krátké s řídkým ochlupením.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy rodu Hahnia (v ČR 8 druhů). Přesné určení je podle charakteristických kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh po celém území. Nejběžnější druh rodu Hahnia na našem území.

 

Biologie a ekologie: Tato příčnatka obývá různé typy lesů, zejména dubohabřiny a bučiny. Najdeme ji však i ve smíšených a jehličnatých lesích. Žije skrytě v listovém opadu a pod kusy dřeva, kde si staví drobné řídké síťky. S dospělci se setkáme téměř po celý rok. 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.