Haemaphysalis concinna - klíšť lužní

23. 11. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Heamaphysalis concinna C. L. Koch, 1844 – klíšť lužní

Čeleď: Ixodidae – klíšťatovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 3,5-5 mm (nasáté samice až 10 mm). Tělo je jako u všech klíšťatovitých oválné a výrazně zploštělé. Tento druh nemá vyvynuté oči. Zadeček je krytý hrudním štítkem u samice zhruba do poloviny zadečku, u samců zakrývá celý zadeček. U samic je zadeček s výrazným lemem a v zadní části s příčnými rýhami (u samců výraznější). Zbarvení je obvykle tmavě hnědé s tmavým skvrněním až kresbou, dobře patrnou zvláště u samců.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s pijáky rodu Dermacentor, ti mají hrudní destičku světlou s výrazným skvrněním a mají oči.

 

Rozšíření: Palearktický druh.

 

V ČR nehojný druh, výskytem je vázán zejména na jih Moravy.

 

Biologie a ekologie: Klíšť lužní obývá zejména nížinné louky, břehové porosty, podrost lužních lesů, ale i okraje lesostepí. Nejvíce dospělců se vyskytuje v jarních měsících (duben-květen) a v srpnu. Živí se sáním krve kopytníků, hlodavců, ježků a vzácně i člověka. Může přenášet různá virové onemocnění včetně encefalitidy.

 

 

Literatura:


Daniel M. (1971): Řád: Roztoči - Acari. In Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha.

 

Rosický, B.(ed.), (1979): Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka. Academia, Praha.