Gryllus campestris - cvrček polní

29. 4. 2014 vytvořil Stanislav Rada

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 – cvrček polní 

Syn.: Acheta campestris (Linnaeus, 1758); Gryllus cephalotes Ramme, 1920

Čeleď: Gryllidae – cvrčkovití

Status: NT

 

Popis: Robustní cvrček s velkou hlavou. Délka dospělců se pohybuje mezi 18 a 27 mm. Tělo je lesklé, černě zbarvené, s výjimkou žlutavého zbarvení na krytkách (hlavně u báze) a červené vnitřní strany zadních stehen. Tykadla dosahují přibližně délky těla. Zadní holeně jsou opatřeny dlouhými trny. Zadeček obou pohlaví je zakončen výraznými štěty; samice mají navíc ještě tenké kladélko. Samci vydávají třením krytek o sebe charakteristický melodický cvrkot, ozývající se na jaře a v brzkém létě.

 

Možná záměna: Pro Českou republiku nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Rozšířen v celé Evropě (na sever zasahuje po Dánsko a jih Anglie), v západní Asii a v severní Africe.

 

V ČR lokálně hojný, zejména v teplejších oblastech. Oproti minulosti však vymizel z mnoha lokalit. Vyskytuje se v nížinách až pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Cvrček polní obývá sušší a výhřevnější louky, stepi, meze nebo úhory. Výskyt dospělců začíná již v polovině dubna s maximem na konci května; poslední dospělce lze nalézt do poloviny srpna. Samci se zdržují ve své noře nebo v její blízkosti a za slunečných dnů a teplých večerů stridulují (cvrkají), čímž lákají samice. Samice pobíhají po povrchu půdy a vybírají si partnery k páření. Z vajíček, nakladených do půdy, se v létě líhnou nymfy. Ty postupně procházejí 9 až 10 instary, přičemž nymfy předposledního instaru si na podzim hloubí nory, ve kterých přezimují. Cvrččí nory vedou šikmo pod povrch půdy a mají délku okolo 20 cm. Starším nymfám a dospělým samcům slouží jako úkryt. Cvrček polní je všežravec, živí se rostlinami i živočišnou potravou.

 

    

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.