Granaria frumentum - žitovka obilná

16. 10. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) - žitovka obilná

Třída: Gastropoda - plži; Čeleď: Chondrinidae - ovsenkovití

Status: NT

 

Popis: Drobný plž o výšce ulity 6,5-8 mm a šířce 2,7-3 mm. Ulita je válcovitě vejčitá, poměrně tlustostěnná. Zbarvení ulity je rohovité. Ústí je charakteristicky ozubené s bílým širokým obústím a 5 hltanovými lamelami, které zasahují hluboko do ústí. Zbarvení těla je šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná snad jen s ovsenkami rodu Chondrina (v ČR 2 druhy) nebo s trojzubou stepní (Chondrula tridens), ta má však 3 charakteristické zoubky v ústí ulity.

 

Rozšíření: Evropský druh – jižní a střední Evropa, část Alp a Karpat.

 

V ČR jen v teplých oblastech, hojná je zejména na jihu Moravy a v krasových oblastech v Čechách.

 

Biologie a ekologie: Žitovka obilná je vázána na stepní biotopy, zejména skalnaté stepi, lesostepi, suché stráně, vápencové výchozy a druhotně také lomy. Vyskytuje se především v krasových oblastech. Na skalnatých stepních biotopech patří mezi nejpočetnější plže. Žije mezi detritem a kameny, vzácněji ji najdeme i na vegetaci.

 

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.