Gomphus vulgatissimus - klínatka obecná

16. 5. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Gomphus vulgatissimus (Linneaus, 1758) – klínatka obecná

Čeleď: Gomphidae - klínatkovití 

Status: VU

 

Popis: Jedná se o přibližně 4,5 cm dlouhou vážku černožlutého zbarvení a s černýma nohama. Oči jsou šedozeleného či šedomodrého zbarvení. Dobrým poznávacím znakem klínatky obecné je kresba na hrudi, přičemž prostřední široký černý pruh na přední straně hrudi je blíže zadnímu pruhu. Černý pruh nad prostřední nohou (interpleurální) je velmi krátký a pruh nad zadní nohou (metapleurální) je ve spodu rozvětvený.

 

Možná záměna: Klínatku obecnou lehce odlišíme podle černé barvy nohou. Ostatní druhy klínatek u nás mají nohy žlutě žíhané. Dobrým rozlišovacím znakem je také specifická kresba na hrudi. 

 

Rozšíření: Je to palearktický druh obývající většinu Evropy.

 

V ČR se jedná o běžnějšího zástupce čeledi Gomphidae. Vyskytuje se především v povodí řeky Odry a Moravy. V Čechách je rozšíření spíše mozaikovité s hlavním výskytem podél řeky Labe a jeho přítoků.

 

Biologie a ekologie: Larvy se vyvíjejí hlavně v klidnějších úsecích potoků a řek s písčitým až hlinitopísčitým dnem, ale můžeme se s nimi setkat i ve stojatých vodách. S dospělci se můžeme setkat již od začátku května. Podobně jako jiné druhy vážek usedají na příbřežní vegetaci, ale mohou zalétávat i do větších vzdáleností od vody. Samice klade vajíčka za letu. Obecně preferují zástupci tohoto druhu nízké nadmořské výšky do 500 m n. m.

 

Ohrožení a ochrana: Klínatka obecná je v červeném seznamu ČR zařazena mezi druhy zranitelné (VU). Je ohrožena hlavně úpravami toků spojenými se zpevňováním břehů a napřimováním koryt. V neposlední řadě je negativně ovlivňována také znečištěním vody v tocích.

 

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.