Gomphus pulchellus - klínatka západní

8. 10. 2021 vytvořil Adam Bednařík

Gomphus pulchellus (Sélys, 1840) – klínatka západní

Čeleď: Gomphidae – klínatkovití

Status: druh s ojedinělým výskytem

 

Popis: Klínatka žlutočerného zbarvení s velikostí těla 47–50 mm. Oči jsou modrozelené. Hruď je bledě žlutá, po stranách s charakteristickými tmavými pruhy, které jsou velmi tenké a žádný z nich není přerušený. Zadeček je válcovitý s úzkým světlým pruhem na dorzální straně. Na rozdíl od ostatních druhů našich klínatek není zadeček v zadní části kyjovitě rozšířený. Přívěsky na zadečku samců směřují do stran. Nohy jsou černožlutě žíhané.

 

Možná záměna: V ČR jsou zbarvením podobné dva druhy klínatek – klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus) a klínatka žlutonohá (Stylurus flavipes). Oba tyto druhy však mají výrazně zkrácený interpleurální pruh na boku hrudi (u G. pulchellus je pruh kompletní a nepřerušený) a mají kyjovitě rozšířený zadeček v jeho zadní části (8.–9. článek). Nohy G. vulgatissimus jsou navíc celé černé bez žlutých pruhů.

 

Rozšíření: Evropský endemit rozšířený zejména v jihozápadní Evropě, kde je poměrně běžným druhem. Východní hranici výskytu tvoří Německo a západní Rakousko. Na Britský ostrovech druh chybí.

 

V ČR byl ověřený výskyt prokázán až v roce 2014 ve středních Čechách. V dalších letech následovaly ojedinělé nálezy ze západních a jižních Čech a v posledních letech nálezů dále přibývá. Podle dosud publikovaných údajů však zatím nebylo na území ČR doloženo úspěšné rozmnožování a dokončení vývoje jedinců tohoto druhu.

 

Biologie a ekologie: Nejčastěji se vyskytuje v pomalých úsecích nížinných řek a jejich slepých ramenech. Vyhýbá se úsekům řek se silným proudem. V severní a východní části svého areálu se obvykle vyskytuje na větších stojatých vodách, například zatopených pískovnách a lomech. Expanze druhu na sever a východ pravděpodobně souvisí s nabídkou uměle vytvářených stanovišť (lomy, pískovny) a klimatickou změnou. Imaga jsou nejvíce aktivní zhruba od konce května do půlky července. Larvy vyhledávají písčitý substrát pokrytý hrubším detritem. Vývoj larev trvá dle podmínek dva až čtyři roky.

 

 

 

 

Literatura:

AOPK ČR (2021): Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2021-10-08]

 

Černý M, Waldhauser M & Vintr L (2014): First documented record of Gomphus pul­chellus in the Czech Republic (Odonata: Gomphidae). – Libellula 33(3/4): 189–194.

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Jeziorski P & Holuša O (2011): Gomphus pulchellus Sélys, 1840 does not belong to the dragonfly (Odonata) fauna of the Czech Republic. – Časopis slezského zemského mu­zea (A) 60: 217–222.

 

Vlašánek P, Kolář V & Tájková P (2016): New records of Gomphus pulchellus on the eastern edge of its range in the Czech Republic (Odonata: Gomphidae). – Libellula 35 (1/2) 2016: 93–98.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.