Gnaphosa opaca - skálovka suchomilná

13. 7. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Gnaphosa opaca Herman, 1879 – skálovka suchomilná

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla je 5–8 mm (hlavohruď 2,5–4 mm). Hlavohruď je světle hnědá až šedohnědá. Zadeček oválný, mírně zploštělý, hnědý až hnědošedý s mírným leskem. Nohy jsou hnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími skálovkami rodu Gnaphosa, od kterých se liší hnědým odstínem zbarvení. Přesná determinace je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v teplejších oblastech mírného pásu v Evropě a Střední Asii (po Kazachstán).

 

V ČR poměrně vzácný druh, zejména v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skálovka suchomilná obývá různé stepní biotopy, zejména skalnaté stepi a kamenité lesostepi. Žije na zemi, skrytě pod kameny a kusy dřeva, někdy také ve stařině. Dospělci se vyskytují zejména od května do července.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.