Gnaphosa nigerrima - skálovka mokřadní

9. 7. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 – skálovka mokřadní

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 6–9 mm (hlavohruď 3–4,5 mm). Hlavohruď je leskle černá, zadeček i nohy jsou tmavě šedohnědé až uhlově černé bez kresby.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími skálovkami rodu Gnaphosa, k spolehlivému určení je potřeba porovnat kopulační orgány. Na rozdíl od většiny našich druhů však tento druh žije na mokřadních biotopech.

 

Rozšíření: Palearktický druh – západní a střední Evropa, Skandinávie a Sibiř.

 

V ČR vzácný druh, ve středních polohách na Třeboňsku, Českomoravské vrchovině a v podhůří pohraničních pohoří. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tato skálovka žije na podhorských rašeliništích a mokřadních loukách. Žije skrytě na zemi s oblibou ve vlhkém rašeliníku a trsech jiných mokřadních mechů. V letních měsících hlídají samice bílý kokon v pavučinovém zámotku mezi mechem nebo stařinou. S dospělci se setkáme zejména od konce dubna do září.

 

Ochrana a ohrožení: Tato skálovka je striktně vázána na rašeliniště a zachovalé mokřadní biotopy středních poloh. Díky vazbě na ohrožené biotopy a vzácnosti je zařazena v červeném seznamu pavouků jako druh ohrožený (EN).

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.