Gnaphosa montana - skálovka podkorní

19. 8. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) – skálovka podkorní

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 9–14 mm (hlavohruď 4–6 mm). Hlavohruď, zadeček i nohy jsou tmavě šedohnědé až černé. Na zadečku má dva páry výrazných jamek.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Gnaphosa, avšak G. montana narozdíl od zbylých zástupců těchto skálovek žije především v podhorských a horských lesích.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR nehojný druh, zejména v středních a vyšších polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tato skálovka žije pod kůrou padlých kmenů, pařezů a kusy dřeva ve smíšených a jehličnatých lesích středních a vyšších poloh a také na mýtinách a lesních okrajích. V letních měsících hlídají samice velký bílý kokon v pavučinovém zámotku. S dospělci se setkáme zejména od května do října.

 

    

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.