Gnaphalium supinum - protěž nízká

30. 1. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Gnaphalium supinum L. - protěž nízká

Syn.: Gnaphalium pusillum Haenke in Jirasek et al.; Omalotheca supina (L.) DC.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C1

 

Popis: Běloplstnatá bylina s bohatě větveným kořenovým systémem, nízkého bochníkovitého vzrůstu nejčastěji do 10 cm vysoká. Lodyha je přímá, tenká, jednoduchá a řídce olistěná. Listy přisedlé, z obou stran vlnaté, spodní listy přetrvávají v přízemní růžici, lodyžní listy čárkovité. Úbory stopkaté uspořádané nejčastěji v počtu 2-8 ve vrcholovém hroznu. Zákrov květů je dvouřadý, zvonkovitý, po odkvětu rozestálý. Květy bělavé až nazelenalé, okrajové jsou samičí, květy vprostřed jsou oboupohlavné. Plodem jsou ochmýřené nažky.

 

Možná záměna: Vzhledem k ekologii a distribuci druhu na našem území nezaměnitelný taxon tohoto rodu.

 

Rozšíření: Protěž nízká má rozsáhlý cirkumpolární, v Evropě arkto-alpínský areál zahrnující pohoří střední a jižní Evropy, souvislou oblast Evropy severní, včetně Islandu, Faerských ostrovů a souostroví náležící k Velké Británii. Dále se vyskytuje na Kavkazu, západní Sibiři, ve středoasijských pohořích, v Severní Americe a Grónsku.

 

V České republice je výskyt omezen převážně na subalpínský stupeň karových oblastí Krkonoš, ale setkáme se s ním vzácněji i v jiných biotopech. Roztroušeně můžeme tento druh nalézt v širším okolí Luční boudy, Kotelních jamách aj.

 

Ekologie: Druh s velice vyhraněnými ekobiologickými nároky. Osidluje především nezapojené subalpínské až alpínské louky a pastviny, kamenité hole, sněhová výložiska a políčka karů, droliny, sutě či prameniště. Preferuje půdy vlhké, chudé na živiny. Je poměrně výrazným kalcifobem, tudíž se vyhýbá bazickým resp. vápnitým podkladům. Zároveň jej můžeme označit za heliofyta a kryptofyta, tedy rostlinu preferující velmi chladné podnebí, ale zároveň dostatek oslunění. Je udáván jako součást sv. Salicion herbaceae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt kvetoucí v letních měsících od července do začátku září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými taxony ČR. Ovšem v Červeném a černém seznamu je řazen mezi kriticky ohrožené druh, což je dáno velmi sporadickou distribucí na našem území. Výskyt tohoto druhu v ČR je zajímavý především svým reliktním až glaciálním charakterem. Při dodržování podmínek především územní ochrany mu zřejmě nehrozí dramatický úbytek lokalit.

 

   

 

Literatura:

 

Hrčka D. (2004): Gnaphalium L. – protěž. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 97–102, Academia, Praha.