Glechoma hirsuta - popenec chlupatý

20. 4. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. – popenec chlupatý

Syn: Glechoma hederacea subsp. hirsuta (W. et. K.) Gams in Hegi

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s přímými nebo vystoupavými, později poléhavými a kořenujícími, hustě odstále až přitiskle chlupatými lodyhami. Listy dlouze řapíkaté, zpravidla delší než lodyžní články; čepel srdčitá, na okraji vroubkovaná, chlupatá. Lichopřesleny 3–5květé, listeny listům podobné. Kalich trubkovitý, mírně dvoupyský, odstále chlupatý s vtroušenými kratičce stopkatými žlázkami; kališní cípy delší než 2 mm. Koruna světle modrá až modrofialová. Tvrdky šedohnědé.

 

Možná záměna: Popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea) má kališní cípy do 2 mm dlouhé, horní 3–5x kratší než kališní trubku, květní stopky dlouhé do 2 mm, menší modrofialové koruny květů a listy a lodyhy pouze řídce chlupaté až lysé.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem zahrnujícím oblast jižní, střední a východní Evropy. Na sever zasahuje do Malopolského regionu a po Bělověžský prales, na západ snad až po jižní Německo, na jih po severní Řecko, na východ po Moskvu a izolovaně roste v okolí Kazaně.

 

V České republice je výskyt omezen na Moravu, zejména na jižní část Karpat, roztroušeně je znám z Bílých Karpat, Hostýnských a Zlínských vrchů, méně často z Javorníků a Beskyd, dále se vyskytuje na Pavlovských kopcích a v Hustopečské pahorkatině, proniká do Moravského krasu a izolovaně roste na vrchu Kotouč u Štramberku a snad též u Jihlavy na lokalitě Zaječí skok.

 

Ekologie: Popenec chlupatý je druhem teplomilných doubrav, bučin a dubohabřin, roste též v křovinách. Preferuje čerstvě vlhké a humózní substráty. Často je rozmnožuje klonálně. Je součástí několika typů vegetace zejména však sv. Quercion pubescenti-petraeae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt  fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Vzhledem k omezenému výskytu na našem území je popenec chlupatý v Červeném seznamu hodnocen jako méně ohrožený druh (LC). Při šetrném lesním hospodaření nejsou populace ohrožovány.

 

Taxonomická poznámka: Taxon je proměnlivý v hustotě odění a členění kalichu. Některé populace na našem území vykazují bližší znaky k popenci břečťanolistému nebo jsou znaky natolik intermediální, že se předpokládá křížení obou taxonů. Takto sporná je například populace na lokalitě Zaječí skok u Jihlavy nebo na vrchu Obřany v Hostýnských vrších. V některých zahraničních flórách je popenec chlupatý uváděn pouze jako poddruh popence břečťanolistého. Celá skupina společně s východoasijským druhem Glechoma grandis vyžaduje podrobnější studium.

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. jun. (2000): Glechoma L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 634–636.

 

Stachurska-Swakoń A. (2011): Rare and endangered species in communities of the Adenostylion alliariae alliance in the Carpathian Mountains. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 127–134.