Glaux maritima - sivěnka přímořská

10. 3. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Glaux maritima L. - sivěnka přímořská

Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Vytrvalá bylina s lysou lodyhou, vysoká do 30ti cm. Čepel listů vejčitá, až vejčitě obkopinatá, celokrajná. Květy přisedlé, s kalichem narůžovělým, vzácněji čistě bílým, kališní cípy široce vejčité. Plodem je hladká tobolka, kratší než kalich.

 

Rozšíření: Boreálně-kontinentálně cirkumpolární druh s obrovským disjunktivním areálem, zahrnujícím boreální pás severní polokoule. V Evropě se (sub)atlantskou tendencí zahrnující pobřeží Baltského moře a Atlantiku s přesahem do kontinentálnějších území střední a východní Evropy. Rovněž se vyskytuje na východ až po Čínu a Japonsko, dále v Severní Americe.

 

V České republice se sivěnka historicky vyskytovala na poměrně velkém počtu lokalit v oblasti středních, SZ až Z Čech a rovněž na jižní Moravě. V současnosti přežívá jen na několika lokalitách v Čechách a z Moravy je uváděna pouze ze slaniska v obci Dobré Pole.

 

Ekologie: Sivěnka přímořská je obligátním halofytem, vázaným na půdy zvané solončaky, které se vyznačují specifickým výparným režimem v průběhu roku. Ekologie tohoto druhu se liší v přímořských oblastech a v oblastech vnitrozemských, kde je vázána na kontinentální slaniska, vývěry minerálních travertinových pramenů, což je případ České resp. Slovenské republiky. Často se můžeme setkat i s morfologicky odlišnějšími rostlinami při pobřeží a ve vnitrozemí. Je uváděna jako diagnostický druh svazu Juncion gerardii Wendelberger 1943.

 

Význam: Cenný druh fytogenofondu naší květeny, druh v mnoha ohledech považován za reliktní prvek, indikátor slaných půd.

 

Ochrana a ohrožení: Jak již bylo zmíněno u jiných halofytních rostlin, nejvýraznější příčiny rapidního ústupu těchto druhů můžeme hledat v přímé destrukci lokalit v podobě intenzivní zemědělské činnosti, odvodnění, melioracích, následné sukcesi lokalit ad.

 

Sivěnka přímořská se tak stala kriticky ohroženým druhem, zákonem chráněným, jejiž několik posledních lokalit je chráněno i územně, např. v rámci NPR Soos v západních Čechách nebo v PR Dobré Pole na jižní Moravě.

 

glaux-maritima glaux-maritima-3 glaux-maritima-2