Geranium sanguineum - kakost krvavý

31. 1. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Geranium sanguineum L. – kakost krvavý
Čeleď: Geraniaceae – kakostovité
Statut: NT

Popis: Vytrvalé, 25–40 cm vysoké, vzhledově poměrně variabilní byliny s plazivým oddenkem a poléhavými až vystoupavými, často načervenalými, hustě chlupatými lodyhami. Přízemní růžicovité listy jsou poměrně dlouze řapíkaté, obvykle ještě před květem zasychající. Lodyžní listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, dlanitosečné (s 5–7 úkrojky), na líci roztroušeně chlupaté, na rubu tmavě zelené, chlupaté především na žilkách. Jednotlivé úkrojky jsou v obrysu obvejčité až kopisťovité, dělené do 3–5 segmentů. Palisty jsou trojúhelníkovité, obvykle před květem zasychající. Květenství jsou velmi řídká, často tvořená pouze jednokvětým vidlanem karmínově červených nebo velmi vzácně bílých květů. Korunní lístky jsou pětižilné, na okraji často vykrojené. Plody jsou protáhle zobanité, především při bázi nápadně chlupaté.

Rozšíření: Evropský druh, rozšířený od nejjižnějších poloh Mediteránu po Irsko, jižní Skandinávii a jih Finska, na západě od Velké Británie po Ural na východě. Izolovaná arela leží na Kavkaze. Zavlečen byl na východní pobřeží USA.

V České republice se kakost krvavý vyskytuje roztroušeně především na Moravě (především jižní a střední, na sever zhruba po Zábřežsko-Uničovskou pahorkatinu, izolované lokality se nachází na Opavsku) a středních a severních Čechách, velice vzácný je v jižních Čechách, kde se vyskytuje především v místech členitým terénem (kaňon Vltavy). Těžiště rozšíření druhu leží v termofytiku a teplých polohách mezofytika, od nížin do pahorkatiny.

Ekologie: Teplomilný a poměrně světlomilný druh, rostoucí na slunných skalnatých či lesostepních stráních, na okrajích světlých listnatých lesů a křovin, v kaňonech řek, na suťovištích, skalních výchozech, v světlých doubravách či teplomilných borech. Vyhovují mu mělké, kamenité půdy se zásaditou reakcí (především vápenec)., vzácněji roste také na mírně kyselém podloží (hlavně žula). Diagnostický druh lemové teplomilné vegetace svazu Geranion sanguinei, šípákových doubrav svazu Quercion pubescenti-petrae a křovinatých společenstev svazu Prunion fruticosae.

Hemikryptofyt, který kvete od května do začátku srpna.

Význam: Poměrně dekorativní druh, který je občas pěstován. V lidovém léčitelství je využíván pro své antivirotické účinky.

 

 

Literatura:

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.