Geranium lucidum - kakost lesklý

7. 5. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Geranium lucidum L. – kakost lesklý

Syn.: Robertium lucidum (L.) Picard, G. laevigatum Royle

Čeleď: Geraniaceae – kakostovité

Status: A1, §1

 

Popis: Lesklá a lysá bylina obvykle menšího vzrůstu do 30 cm. Lodyh několik, obvykle jsou dichaziálně větvené, lámavé, nachově zbarvené. Přízemní růžice listů brzy zasychá, lodyžní listy vstřícné, s čepelí okrouhle ledvinitou, dlanitě 5-7dílné; palisty nepatrné. Květy v dvoukvětých vidlanech, světle karmínové. Semena hladká, červenavě žlutá.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším eurasijským areálem, který má na evropském kontinentu těžiště rozšíření zejména v jižní a západní Evropě. Areál na východ vyznívá v Himálajích. Jako nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu.

V České republice byl tento druh znám z jediné lokality v Moravské bráně na vrchu Kotouč. Poslední doklady o výskytu pochází ze 30. let 20. století.

 

Ekologie: Roste na polostinných, vlhčích stanovištích ve světlých listnatých lesích nebo křovinách. Preferuje vápencové substráty.

 

Jednoletý terofyt nebo ozimá bylina s fenologickým optimem kvetení od dubna do července.

 

Ochrana a ohrožení: Kakost lesklý je v současnosti hodnocen jako vyhynulý druh české květeny a jeho znovuobjevení na našem území lze považovat za nepravděpodobné. Nejbližší lokality se však nachází poměrně blízko našemu území a to v Malých Karpatech na Slovensku.

 

 

 

Literatura:


Aedo C. (2000) The genus Geranium L. (Geraniaceae) in North America. I. Annual species. – Anales del Jardin Botánico de Madrid, 58:39-82.

 

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192-221.

 

Yeo P. F. (2004): The morphology and affinities of Geranium sections Lucida and Unguiculata. – Botanical Journal of the Linnean Society, 144(4):409-429.