Gentianopsis ciliata - hořec brvitý

20. 9. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Gentianopsis ciliata (L.) Ma - hořec brvitý

Syn.: Crossopetalum gentianoides Roth, Crossopetalum ciliatum (L.) Fourr., Gentiana ciliata L., Gentianella ciliata (L.) Borkh., Hippion ciliatum (L.) F. W. Schmidt,  

Čeleď: Gentianaceae - hořcovité  

Status: C3

 

Popis: Hořec brvitý, nebo také trličník, jak je někdy nazýván, je velmi krátce vytrvalá rostlina s tenkým, oblým stonkem a jemnými kořeny. Přízemní růžice listů se netvoří, lodyžní listy jsou tenké, čárkovité, zašpičatělé, se zřetelnou střední žilkou. Květy jsou výrazné, uložené na stonku jednotlivě, nálevkovité, výrazně modré nebo velmi vzácně bílé. Kalich je nálevkovitý, na konci zašpičatělý. Korunní lístky jsou 4, na okraji brvité. Plodem je tobolka.

 

Rozšíření: Celkové rozšíření zahrnuje jižní a střední Evropu, od Pyrenejí, Apenin a Balkánu po Německo a Polsko.

 

Roztroušeně v termofytiku a mezofytiku, velmi vzácně vystupuje až do hor. Chybí především ve velkých částech severní Moravy a v jihozápadních Čechách.

 

Ekologie: Roste na xerotermních svazích a loukách, na vápencovém podloží. Mezi typické biotopy patří opuštěné lomy, meze a jižní svahy. Je diagnostický druhem teplomilných trávníků svazu Bromion erecti.

 

Terofyt, kvetoucí od července do října.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen úbytkem vhodných stanovišť, způsobených nadměrným zemědělským využíváním.