Gentiana pannonica - hořec šumavský

2. 5. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Gentiana pannonica Scop. – hořec šumavský

Syn.: Pneumonanthe pannonica (Scop.) F. W. Schmidt, Coilantha pannonica (Scop.) G. Don

Čeleď: Gentianaceae – hořcovité

Status: C2, §2

 

Popis: Bylina s mohutným oddenkem, přímou, nevětvenou, lysou, dutou, v horní části nafialovělou, do 70 cm vysokou lodyhou. Přízemní listy dlouze řapíkaté, lodyžní listy obvykle s 5 souběžnými žilkami, čepel v obrysu podlouhlá, špičatá, na bázi klínovitě zúžená. Květenství tvořené z nahloučených víceramenných vrcholíků, tvořené 5-8 květy. Květy přisedlé, koruna zvonkovitá, sytě nachová, tmavě tečkovaná, při bázi zelenavě žlutá. Plodem jsou krátce stopkaté tobolky. Semena výrazně křídlatá.

 

Možná záměna: Hořec šumavský je jediný zástupce rodu na našem území, který má tmavě fialové květy. Ve sterilním stavu se dá zaměnit především s hořcem tečkovaným (Gentiana punctata), který nemá výrazně řapíkaté listy.

 

Rozšíření: Areál druhu je omezen pouze na Alpy, především jejich východní část, ostrůvkovitě též v Julských Alpách. Hiátem je oddělena šumavská arela.

 

V České republice je přirozený výskyt omezen na orefytikum Šumavy. Sekundárně jako vysazený druh je znám z Krkonoš a Hrubého Jeseníku. V Hrubém Jeseníku se v posledních letech samovolně i výsadbou šíří.

 

Ekologie: Světlomilný druh rostoucí na pastvinách, smilkových loukách, v nivách horských potoků, v ledovcových karech, v lesních lemech. Součást několika typů vysokohorské vegetace, především sv. Nardion.

 

Vytrvalý druh s fenologickým optimem kvetení od konce července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Hořec šumavský patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožené. Stejný status ohrožení mu náleží i v Červeném seznamu. Jako ostatní druhy hořců byl v minulosti masivně sbírán jako léčivá rostlina pro výrobu žaludečních léčiv a likérů. Zákonnou ochranu si však zasluhují pouze šumavské populace.

 

Literatura:

Hofhanzlová E. & Fér T. (2009): Genetic variation and reproduction strategy of Gentiana pannonica in different habitats. – Flora, 204: 99-110.

 

Kirchner J. & Kirchnerová L. (2000): Gentiana L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 99-110.