Genista sagittalis - kručinka křídlatá

19. 2. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Genista sagittalis L. – kručinka křídlatá

Syn.: Genistella sagittalis (L.) Gams, G. racemosa Moench, Saltzwedelia sagittalis (L.) G., M. et Sch, Cytisus sagittalis (L.) Koch, Syspone sagittalis (L.) Griseb., Telinaria sagittalis (L.) C. Presl, Pterospartum sagittale (L.) Willk., Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Status: neofyt, §3

 

Popis: Polokeř vytvářející koberce, dorůstající 10-25 cm. Kmínek tenký, větvený, kořenující. Prýty výrazně křídlaté, s křídly tuhými, zelenými, řídce chlupatými nebo lysými. Listy řídké, přisedlé. Hrozny květů na konci prýtů, vzpřímené, stažené v kulovitý až válcovitý hrozen. Květní stopky hustě odstále chlupaté. Květy žluté, kalich chlupatý. Lusk podlouhlý, rovný, zploštělý, hustě přitiskle chlupatý. Semena bez strofioly.

 

Možná záměna: Od ostatních kručinek se snadno odliší podle výrazně křídlatých prýtů.

 

Rozšíření: Kručinka křídlatá se primárně vyskytuje v jižní Evropě a má výraznou mediteránní tendenci. Její souvislý areál zasahuje zhruba po Bavorsko, izolovaně také roste ve středním Rumunsku. Lokality severněji jsou ostrůvkovitého, izolovaného charakteru a jsou hodnoceny jako druhotné.

 

V České republice se vyskytuje velmi roztroušeně, bez fytogeografické vazby, od termofytika až do poloh oreofytika.

 

Ekologie: V našich podmínkách roste kručinka křídlatá na nespecifických stanovištích, velmi často synantropního charakteru. Setkáme se s ní na okrajích lesů, remízů, v parcích, v kolejištích, méně na stanovištích odpovídajících charakteru stanovišť v primární části areálu, tedy na vřesovištích, skalách či na krátkostébelných loukách.

 

Chamaefyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: V minulosti byla kručinka křídlatá hodnocena jako kriticky ohrožený druh české květeny. Dokonce kvůli jejímu výskytu byly vyhlašovány maloplošné rezervace, příkladem budiž Přírodní památka Kosova hora (okr. Příbram). V současnosti je však formálně hodnocena jako naturalizovaný neofyt, o čemž by měl vypovídat synantropní charakter lokalit a způsob šíření – často ferroviatickou cestou. Ovšem kručinka křídlatá je stále vedena mezi zvláště chráněnými druhy v kategorii druhů ohrožených a je tedy formálně chráněna, což můžeme chápat jako reziduum ve zmatečném novelizování vyhlášek zvláště chráněných druhů.

Pro svůj dekorativní vzhled je často pěstována a nezřídka zplaňuje.

 

 

Literatura:

Pyšek P. et al. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia, 84: 155-255.

 

Skalická A. (1995): Genistella Ortega – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 354-355.

 

Skalická A. (2004): Rozeznáte od sebe čilimník, kručinku a jim příbuzné rody? - Živa, 3/2004, 112-113.