Gammarus fossarum - blešivec potoční

31. 3. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Gammarus fossarum Koch, in Panzer, 1835 – blešivec potoční

Čeleď: Gammaridae – blešivcovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6-10 mm. Tělo je ze stran zploštělé a obloukovitě zahnuté. Zbarvení je téměř průsvitné nebo žlutavé u starších jedinců až bělavé. Na hlavě jsou dva páry tykadel, 2. pár je zkrácený, u blešivce potočního jen řídce ochlupen. Na hlavě jsou dvě drobné oči. Tělo je článkované, hrudní a zadečkové články jsou přibližně stejného tvaru. Každý hrudní článek nese jeden pár končetin. První dva páry jsou zakončeny klíšťkovitými drápky a slouží k přidržování potravy. Zbytek hrudních končetin nese žaberní lupínek. Následují tři páry plovacích končetin a tři páry skákajících končetin (uropody), ty jsou u tohoto druhu hladké. Na konci zadečku je telson. Samci bývají větší než samice.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobným blešivcem obecným (Gammarus pulex). Tento blešivec obývá západní část České republiky. Liší se mimo jiné ztloustlým bičíkem 2. páru tykadel (zejména u samců dobře patrné), který je pokryt nápadnými štětinkami a ochlupenými uropodamy. V ČR žije ještě třetí druh blešivce z rodu Gammarus, blešivec hřebenitý (G. roeselli), který se vyskytuje v nižších polohách a na článcích zadní části těla má špičatý výběžek.

 

Rozšíření: Evropa.

 

V ČR běžný druh, ve středních a vyšších polohách po celém území, jen na západě území ojediněle.

 

Biologie a ekologie: Blešivec potoční obývá tekoucí vody, zejména potoky pstruhového pásma, najdeme ho i v říčkách a lučních strouhách. Vyhledává zejména klidnější úseky toků, kde se schovává mezi kameny, spadlým listím apod. Živí se různými organickými zbytky rostlinného i živočišného původu. K páření dochází od pozdního jara. Jakmile samec najde samici, spojí se spolu a takto spojení vydrží i několik dnů, dokud se nespáří. Páření probíhá až po svlékání samice. Blešivec potoční se dožívá až 10 měsíců. Blešivci jsou oblíbenou potravou ryb a dravých vodních bezobratlých.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.


Pockel M., Webb B.W. & Sutcliffe D.W. (2003): Life history and repruductive capacity of Gammarus fossarum and Gammarus roeselii (Crustacea: Amphipoda) under naturally fluctuating water temperatures: a simulation study. Freshwater Biology 48: 53-66.