Galatella punctata - slanice tečkovaná

1. 8. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees - slanice tečkovaná

Syn.: Aster canus ssp. punctatus (Waldst. et Kit.) Soó; Aster punctatus Waldst. et Kit.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: A3 (ČR), C1 (Slovensko), ČK

 

Popis: Trsnatá bylina až 1m vysoká, s přímou nasivělou lodyhou, listy úzké eliptické, spodní trojžilné, vrchní jednožilné. Květenství bohaté, jazykovité květy bledě až tmavě fialové, terč žlutý.

 

Rozšíření: Slanice tečkovaná má euroasijský kontinentální areál, nejvýchodnější lokality sahají do pohoří Altaj, na západě po východní Rakousko. Roste též v Maďarsku, Moldávii, Rumunsku, na jižním a východním Slovensku (uváděna ze 14 historických lokalit, v současnosti zřejmě na 9 lokalitách).

 

V ČR je historický výskyt tohoto druhu zahalen rouškou tajemství, jediný záznam pochází z Měnína a je velmi pravděpodobné, že se spíše vztahuje k blízce příbuznému druhu Galatella cana.

 

Ekologie: Druh halofytní až subhalofytní, preferující tedy zasolená, často přeplavovaná místa, v létě vysýchavá. Optimum nachází v nížinných polohách do výšek 200 m n.m. Na Slovensku je slanice tečkovaná převážně součástí svazu Arrhenatherion, byť je uváděna především ze subhalofylního svazu Festucion pseudoovinae.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí v pozdním létě.

 

Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je pro slanici tečkovanou zpracován Osobitný režim ochrany (ORO), druh je pravidelně monitorován a řada lokalit se jeví jako stabilní. Potenciální nebezpečí představuje především degradace přirozených biotopů, progresivní sekundární sukcese, nevhodný managment lokalit a zemědělská činnost. Na Slovensku dosahuje tato rostlina svojí absolutní SZ hranice rozšíření a je významným fytogeografickým prvkem slovenské květeny, zda se podaří rozluštit možný historický výskyt na území ČR je zatím ve hvězdách.

 

   

 

Literatura:

 

Kovanda M. & Kubát K. (2004): Aster L. – hvězdnice. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 125–140, Academia, Praha.