Frontinellina frutetorum - plachetnatka křovinná

29. 6. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) – plachetnatka křovinná

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla je 3,5–5,5 mm (hlavohruď 1,5–2 mm). Hlavohruď je hnědočervená s tmavší přední částí. Zadeček je oválně kopulovitý, bělavý s širokým černým pruhem a bočním pruhováním, spodní strana zadečku je tmavá. Samci mají zadeček hnědě zbarvený. Nohy jsou hnědočervené.

 

Možná záměna: Typický druh naší plachetnatky zaměnitelný jen s plachetnatkou zahradní (Linyphia hortensis), která má širší a více laločnatý tmavý pruh na zadečku.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Střední Asie.

 

V ČR poměrně vzácný druh, rozšířen zejména v teplých oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka křovinná se vyskytuje na osluněných biotopech, jako jsou vřesoviště, skalní stepi, písčiny, pískovcové skály nebo okraje borových lesů. Mezi nízkou vegetací si staví plachetkovité sítě, má v oblibě zvláště vřesy a mladé borovice. Samice není k samci agresivní a tak je často najdeme v síti společně. S dospělci se setkáme zejména od dubna do července.

 

 

Litertura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.