Floronia bucculenta - plachetnatka přízemní

30. 10. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Floronia bucculenta (Clerck, 1757) – plachetnatka přízemní

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nenápadný druh plachetnatky o velikosti 5–8 mm (hlavohruď 1,8–2,2 mm). Hlavohruď je světle hnědá až žlutavá s dvěma tmavými proužky po stranách. Hlavohruď u samců v přední části zdvižená v malý hrbolek. Zadeček je kupulovitý, stejně vysoký jako dlouhý. Žlutavě zbarven s bílými tečkami, v zadní části s dvěma řadami tmavých teček. Nohy jsou dlouhé, světle zbarvené.

 

Možná záměna: Typický nezaměnitelný druh. Jen samci se na první pohled podobají plachetnatcežlutavé (Bolyphantes alticeps), kteří mají však ve středu hlavohruďi tmavou linku a oválný zadeček.

 

Rozšíření: Palearktický druh, mírný pás Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, na vhodných stanovištích po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tato plachetnatka obývá mokřadní biotopy s vysokou vegetací, typická je v rákosinách, porostech vysokých ostřic a jiných trav při březích rybníků, tůní nebo na podmáčených loukách a v lužních lesích. Nízko u země si tká řídké plachetkovité sítě mezi vegetací. Dospělci se vyskytují od července do pozdního podzimu.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.