Ficaria calthifolia - orsej blatoucholistý

26. 4. 2013 vytvořil Michal Hroneš

Ficaria calthifolia Rchb. – orsej blatoucholistý
Syn.: Ranunculus ficaria subsp. calthifolius (Rchb.) Arcang., Ficaria verna subsp. calthifolia (Rchb.) Velen.
Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité
Status: C3

Popis:
Vytrvalé, za květu 2-3 cm, později až 7 cm vysoké byliny s nekořenujícími, nevětvenými lodyhami bez úžlabních pacibulek. Listy jsou okrouhle až široce vejčité, na bázi srdčité, na okraji vroubkované, lysé. Květy jsou zlatožluté, s úzce vejčitými korunními lístky a na okraji blanitým, široce vejčitým kalichem. Květů často vyrůstá více z jedné lodyhy. Plodem jsou vejcovité kýlnaté nažky.

Možná záměna: S orsejem jarním (Ficaria verna), od kterého se liší nepřítomností pacibulek (rostliny jsou diploidní a rozmnožují se pomocí semen), více květy na krátké květonosné lodyze a široce vejčitými kališními lístky.

Rozšíření: Střední, jihovýchodní a východní Evropa, od Německa a Rakouska po Kavkaz a Turecko. Celkový areál rozšíření však není vzhledem k nejasnému vymezení jednotlivých taxonů rodu orsej zcela dobře známý.

V ČR ostrůvkovitě až roztroušeně pouze v nejteplejších oblastech. Vyskytuje se pouze na jižní Moravě, v Polabí a v Podkrušnohoří.

Ekologie: Druh vlhčích až mezofilních lučních porostů, lužních lesů či vlhčích dubohabřin.

Hemikryptofyt, který kvete v březnu a dubnu.

Taxonomie:
V západo- a jihoevropské literatuře bývá orsej blatoucholistý zahrnován do širokého agregátního druhu Ranunculus ficaria, někdy je považován za poddruh (subsp. calthifolius), jindy není tento taxon uznáván vůbec.
Na vhodných lokalitách, kde se tento druh setkává s orsejem jarním, mohou vznikat kříženci, kteří jsou intermediárního vzhledu.

 


Literatura:

Křísa B. (1997): Ficaria Guett. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání, Academia, Praha, 456–458.

Sell P. D. (1994): Ranunculus ficaria L. sensu lato. – Watsonia 20: 41–50.