Euryopis flavomaculata - snovačka žlutoskvrnná

24. 3. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) – snovačka žlutoskvrnná

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3–4 mm (hlavohruď 1,2–2 mm). Hlavohruď je světle hnědožlutá až červenohnědá (rezavá). Hlavohruď je u samců mírně vystouplá. Zadeček je oválný, mírně zploštělý v zadní části zašpičatělý (zejména u samců). Zbarvení zadečku je hnědé až červenohnědé, někdy až hnědorůžové, u samců i tmavě hnědý, vždy však se světlými skvrnami. Nohy jsou žlutohnědé až rezavé s tmavším chodidlem. Makadla samců jsou tmavá.

 

Možná záměna: U nás nezaměnitelný druh, od ostatních našich snovaček rodu Euryopis (v ČR 5 druhů) se liší světlým zbarvením.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asii (včetně Japonska).

 

V ČR hojný druh, po celém území, zvláště v nižších a středních polohách. Je to náš nejhojnější zástupce snovaček rodu Euryopis. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka žlutoskvrnná obývá různé nelesní biotopy, jako jsou louky, pastviny, meze, stráně, stepi, vřesoviště, okraje lesů, úhory, ale ve vyšších polohách třeba také na rašeliništích. Žije na zemi mezi stařinou a přízemní vegetací, nestaví si sítě a loví mravence (stejně jako ostatní snovačky rodu Euryopis), které znehybní rychle schnoucím lepem. S dospělci se setkáme od dubna do září.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Miller F. (1963): Tschechoslowakische Spinnenarten aus der Gattung Euryopis Menge (Araneae, Theridiidae). Čas. Čs. Spol. ent.60: 341–348.