Eurrhypis pollinalis - zavíječ skvrnitý

11. 5. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ skvrnitý

Čeleď: Crambidae – travaříkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Menší motýl o délce těla okolo 10 mm, rozpětí křídel 17–29 mm. Hlava černá, tykadla jednoduchá nitkovitá. Tělo je černé s šedavými chloupky, zadečkové články s bílými proužky. Nohy s šedými chloupky. Přední křídla zaoblená, zbarvení variabilní od skoro černé, hnědošedé, hnědé až nafialovělé se dvěma bílými skvrnami a bílým lemem. Zadní křídla většinou tmavá s dvěma bílými skvrnami a lemem. Samci mají tmavší zbarvení a užší světlý lem na křídlech. Housenka je světle hnědá s nevýraznými tmavšími podélnými proužky a tmavě hnědou nápadnou hlavou.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh – jediný druh rodu u nás.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední a jižní Evropa.

 

V ČR nehojný druh, zejména v nížinách, vzácněji i ve středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento motýl obývá suché osluněné biotopy, jako jsou vřesoviště, stepní trávníky, suché křoviny, osluněné okraje lesů a pastviny. Je aktivní ve dne i za soumraku. Dospělci létají od dubna do června a druhá generace pak od července do srpna. Housenky se živí různými bobovitými rostlinami, zejména pak kručinkou barvířskou (Genista tinctoria), čilimníky (Chamaecytisus), jehlicemi (Ononis) a janovci (Cytisus). Housenky se vyskytují od června do září.

 

Poznámka: České jméno „zavíječ“ (používaný pro zástupce čeledi Pyralidae) je zavádějící, protože tento motýl nyní patří mezi travaříky (Crambidae). Dříve byl (a některými autory stále je) tento druh mezi zavíječe zařazován.

 

 

Literatura:


Bělín V. (2013): Noční motýli České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek.