Euphorbia stricta - pryšec tuhý

17. 9. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia stricta L. - pryšec tuhý

Syn.: Tithymalus strictus (L.) Klotzsch et Garcke; Euphorbia serrulata Thuill.; Tithymalus serrulatus (Thuill.) Holub

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

Status: C3

 

Popis: Byliny s jednoduchým kořenem. Lodyhy přímé, nevětvené nebo chudě větvené, v horní části lodyhy s velkým počtem úžlabních květenství. Vysoké do 30 cm, v době květu až 60 cm. Listy v dolní polovině lodyhy časně opadávají. Čepel listů tmavě zelená, obvejčitá, špičatá až tupě špičatá, na bázi klínovitě přisedlá, na okraji drobně pilovitě zubatá, na rubu i líci roztroušeně černě tečkovaná. Cyanthia umístěna ve vrcholových i užlabních lichookolících; koncový lichookolík se 3-6 větvemi. Zákrovní listence vidlanů špičaté, trojúhelníkovité, nesrostlé. Žlázky cyanthií příčně oválné, hnědožluté. Tobolky kulovité, po celém povrchu pokryté drobnými bradavkami.

 

Možná záměna: Pryšec tuhý je velmi často zaměňován s pryšcem plocholistým pravým (Euphorbia platyphyllos subsp. platyphyllos), který má listy žlutozelené (nikoli tmavě zelené), tobolka je v průměru větší, s polokulovitými (nikoli válcovitými) bradavkami.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, zahrnujícím západní Evropu, střední Evropu, na jih po severní Itálii, dále v Řecku. Východní hranice areálu sahají až do Povolží. Izolované lokality se nachází na severním Kavkazu a v Íránu. Jako zavlečený je udáván ze Severní Ameriky.

 

V České republice je výskyt koncentrován do oblasti Beskyd na SV Moravě. Těžištěm tohoto druhu jsou chladnější polohy mezofytika a oreofytika, odkud je podél řek splavován na střední a JV Moravu, kde se však vyskytuje velmi vzácně. Nejzápadnější lokality se nachází v moravské části Českomoravské vysočiny.

 

Ekologie: Pryšec tuhý je typickým druhem rostoucím na náplavách podhorských potoků (takto se s ním můžeme setkat např. na náplavách řeky Morávky), dále na vlhkých pastvinách, v příkopech, často na štěrkových okrajích podél silnic. Preferuje svěží, vlhké, hlinitopísčité půdy bohaté na živiny.

 

Především jednoletý terofyt, vzácněji vytrvává. Fenologické optimum růstu je v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon není zákonem chráněný. V Červeném seznamu je vedený mezi ohroženými druhy naší květeny.

 

 euphorbia_stricta1 euphorbia_stricta2 euphorbia_stricta3 euphorbia_stricta4

 

Literatura:

 

Chrtek J. & Křísa B. (1992): Tithymalus Gaertner – pryšec. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 321–346, Academia, Praha.