Euphorbia amygdaloides - pryšec mandloňovitý

28. 3. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Euphorbia amygdaloides L. - pryšec mandloňovitý

Syn.: Tithymalus amygdaloides (L.) Hill, Euphorbia sylvatica Jacq., Euphorbia orjeni Beck

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

Status: C4

 

Popis: Vytrvalá bylina s přímou až vystoupavou, pýřitou, často alespoň ve spodní části načervenalou lodyhou a větveným vícehlavým oddenkem, dorůstající se 15-80 cm. Listy, nahloučené ve střední části lodyhy, jsou obvejčité, pozvolna se zužující v nenápadný řapík, na vrcholu zašpičatělé, tmavozelené až tmavě fialové, zřetelně brvité. Vrchní listy drobnější, zřetelně řapíkaté. Podpůrné listeny jsou široce obvejčité, podpírají lichookoličnatá květenství. Párové zákrovní listence koncových vidlanů jsou srostlé. Žlázky v cyathiích jsou dvourohé, žluté, později tmavnou. Plodem je vejcovitá, na povrchu jemně tečkovaná tobolka.

 

Rozšíření: Centrum rozšíření v jižní Evropě, severní hranice probíhá jižním Polskem a Českou republikou. Na západě od Iberského poloostrova po Krymský poloostrov na východě.

 

Druh s výraznou karpatskou tendencí výskytu, na Moravě je hojnější, na západ zasahuje pouze do východních Čech (severní hranice celkového areálu), drobná izolovaná arela se nachází v okolí Kutné Hory a Čáslavi. Roste od nížin do hor.

 

Ekologie: Druh tmavších listnatých lesů (dubohabřiny, bučiny), lesních lemů a křovin. Roste na vlhčích, hlinitých až jílovitých půdách. Složka jarního aspektu listnatých lesů.

 

Hemikryptofyt až chamaefyt, kvetoucí v dubnu až červnu.

 

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. & Křísa B. (1992): Tithymalus Gaertner – pryšec. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 321–346, Academia, Praha.