Euclidium syriacum - rukevníček syrský

26. 12. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Euclidium syriacum (L.) W. T. Aiton – rukevníček syrský

Syn.: Anastatica syriaca L.; Soria syriaca (L.) Desv.; Bunias syriaca (L.) M.Bieb.

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: RE

 

Popis: Bylina s hranatou, větvenou, jednoduchými nebo až 3ramennými chlupy porostlou lodyhou, vysokou 10–40 cm. Listy podlouhlé až obkopinaté, jednoduché nebo oddáleně vykrajovaně zubaté, na bázi klínovitě zúžené. Květenství větvené, květy na silných, krátkých, chlupatých stopkách. Kališní lístky vejčité, s blanitými okraji; korunní lístky úzké, bílé. Plodenství prodloužené; plody vejcovité, s výrazným zobanem, chlupaté.

 

Možná záměna: Zejména plody nezaměnitelný druh v květeně střední Evropy.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem, který se rozpíná od jižní části střední Evropy na východ po západní okraj Himálaje. V Evropě roste především na Balkánském poloostrově a v pontické oblasti. Jaké nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky a z Austrálie.

 

V České republice byl v minulosti udáván především z panonské oblasti jižní Moravy, do Čech byl nahodile a přechodně zavlékán. V posledních několika desítkách let nebyl z našeho území potvrzen.

 

Ekologie: Druh různých ruderálních stanovišť s řídkou a nezapojenou vegetací jako jsou okraje cest a polí, okolí slanisek, dna vypuštěných nádrží, železniční vlečky nebo též různá prchavá stanoviště jako navážky materiálů na zemědělských dvorech. Dobře snáší zasolené, vysýchavé půdy.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem růstu v květnu a v červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Rukevníček syrský je v současnosti považován za regionálně vyhynulý druh, který nebyl od 80. let 20. století na našem území nalezen. Podobně je hodnocen i na Slovensku. U přechodně zavlékaných archeofytů však nelze vyloučit opětovné výskyty.

 

 

Literatura:

 

Kirschner J. & Sutorý K. (1992): Euclidium R. Br. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 70–72.

 

Michalková E. (2000): Euclidium syriacum (L.) R. Br. (Brassicaceae) – pravdepodobne vyhynutý alebo prehliadaný druh flóry Slovenska? – Bull. Slov. Bot. Spoločn., 22: 61–68.