Erysimum odoratum - trýzel vonný

23. 1. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Erysimum odoratum Ehrh. – trýzel vonný

Syn.: Cheiranthus erysimoides L.

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s přímou, v horní polovině často větvenou, 30–100 cm vysokou lodyhou. Listy přízemní růžice za květu zaschlé; lodyžní listy ploché, vykrajovaně zubaté, chlupaté převážně 3ramennými chlupy. Kališní lístky na bázi výrazně vakovitě vyduté, zelenožluté až bělavě žluté; korunní lístky sytě žluté; blizna dvoulaločná, nápadně širší než čnělka. Plodem jsou šikmo odstálé až rozestálé, chlupaté šešule.

 

Možná záměna: Díky výrazně vakovitě vydutým kališním lístkům a převažujícím 3ramenným chlupům na listech dobře rozlišitelný druh.

 

Rozšíření: Druh nevelkého areálu zahrnující převážně jižní část střední Evropy, přičemž západní hranice sahají do Francie, východní hranice snad až po Ukrajinu.

 

V České republice se vyskytuje ostrůvkovitě, většina lokalit spadá do nižších poloh termofytika a přilehlých oblastí mezofytika. Výskyty ve vyšších nadmořských výškách jsou pouze přechodného charakteru. S vyšší frekvencí roste v Českém středohoří, Džbánsku, vápencích jz. Čech, na Pálavě, v okolí Brna a v Bílých Karpatech.

 

Ekologie: Trýzel vonný roste na prudkých, skalnatých svazích a křovinatých stráních, ve světlinách listnatých lesů, ale objevuje se též na druhotných stanovištích jako jsou haldy či suťoviště při lomech, okraje cest. Preferuje bazické horniny, zejména vápence a opuky, půdy mělké, skeletnaté, chudé na humusovou vrstvu. Je součástí vegetace suchých křovin sv. Berberidion vulgaris.

 

Dvouletka s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými, v Červeném seznamu je vzhledem k ostrůvkovitému výskytu hodnocen jako druh téměř ohrožený (NT).

 

 

Literatura:

 

Peccenini S. (2012): The genus Erysimum (Brassicaceae) in Italy, part I. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B, 114: 95–128.

 

Štěpánek J. (1992): Erysimum L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 47–58.