Erysimum crepidifolium - trýzel škardolistý

28. 5. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Erysimum crepidifolium Reichenb.  trýzel škardolistý

Syn.: E. crepidifolium subsp. bohemicum Podp.

Čeleď: Brassicaceae  brukvovité

Status: NT

 

Popis: Byliny s přímou lodyhou vysokou 1560 cm, v horní polovině často větvenou. Listy v přízemní růžici často za květu zasychají, jsou obkopinaté až čárkovité, vykrajovaně zubaté, tmavě zelené. Horní lodyžní listy jsou naopak často celokrajné. Květy jsou žlutozelené až bledě žluté, s květními stopkami dlouhými až 3,5 mm. Plodem jsou šešule, plodní stopky jsou dlouhé až 5 mm. Šešule bývají přímo nebo šikmo odstálé, obloukovitě prohnuté, nedosahují vrcholu květenství.

 

Možná záměna: Habituelně nejpodobnější druhem je trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum), který nemá vykrajované listy v přízemní růžici, naopak má mnohem delší květní stopky dosahující délky až 6,5 mm. Druhy se liší rovněž areálově.

 

Rozšíření: Druh s malým, středoevropským areálem zahrnujícím pouze oblast středního, jižního Německa, Čechy a malou izolovanou arelu na hranicích středního Slovenska a Maďarska.

 

V České republice se druh vyskytuje pouze v termofytiku středních a SZ Čech. Roztroušeně až hojně v Doupovské pahorkatině, Českém středohoří, Českém krase či Pražské kotlině. Těžiště výskytu leží v kolinním stupni, vzácněji přesahuje do vyšších poloh stupně suprakolinního.

 

Ekologie: Rostlina výslunných skal a sutí, skalních xerotermních trávníků, občas rostoucí na zdech. Rovněž ji najdeme při okrajích listnatých lesů a akátin. Druhotně může osidlovat antropogenní biotopy jako jsou železniční náspy. Preferuje bazické podklady, především vápence.

 

Dvouletka až mírně vytrvalý druh s optimem kvetení od dubna do června.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není řazen mezi zvláště chráněné taxony. V Červeném a černém seznamu je veden jako téměř ohrožený druh (NT). Výskyt je geograficky omezený, ale relativně bohatý, lokality jsou často územně chráněny. Zajímavostí je, že na našem území se nachází centrum celého areálu tohoto druhu.

 

   

 

Literatura:

 

Peccenini S. (2012): The genus Erysimum (Brassicaceae) in Italy, part I. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B, 114: 95–128.

 

Štěpánek J. (1992): Erysimum L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 47–58.