Erysimum crepidifolium - trýzel škardolistý

28. 5. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Erysimum crepidifolium Reichenb. - trýzel škardolistý

Syn.: E. crepidifolium subsp. bohemicum Podp.

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

Status: C3

 

Popis: Byliny s přímou lodyhou vysokou 15-60 cm, v horní polovině často větvenou. Listy v přízemní růžici často za květu zasychají, jsou obkopinaté až čárkovité, vykrajovaně zubaté, tmavě zelené. Horní lodyžní listy jsou naopak často celokrajné. Květy jsou žlutozelené až bledě žluté, s květními stopkami dlouhými až 3,5 mm. Plodem jsou šešule, plodní stopky jsou dlouhé až 5 mm. Šešule bývají přímo nebo šikmo odstálé, obloukovitě prohnuté, nedosahují vrcholu květenství.

 

Možná záměna: Habituelně nejpodobnější druhem je trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum), který nemá vykrajované listy v přízemní růžici, naopak má mnohem delší květní stopky dosahující délky až 6,5 mm. Druhy se liší rovněž areálově.

 

Rozšíření: Druh s malým, středoevropským areálem zahrnujícím pouze oblast středního, jižního Německa, Čechy a malou izolovanou arelu na hranicích středního Slovenska a Maďarska.

 

V České republice se druh vyskytuje pouze v termofytiku středních a SZ Čech. Roztroušeně až hojně v Doupovské pahorkatině, Českém středohoří, Českém krase či Pražské kotlině. Těžiště výskytu leží v kolinním stupni, vzácněji přesahuje do vyšších poloh stupně suprakolinního.

 

Ekologie: Rostlina výslunných skal a sutí, skalních xerotermních trávníků, občas rostoucí na zdech. Rovněž ji najdeme při okrajích listnatých lesů a akátin. Druhotně může osidlovat antropogenní biotopy jako jsou železniční náspy. Preferuje bazické podklady, především vápence.

 

Dvouletka až mírně vytrvalý druh s optimem kvetení od dubna do června.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není řazen mezi zvláště chráněné taxony. V Červeném a černém seznamu je veden jako druh v kategorii C3 - ohrožený. Vyskytuje se na nemálo lokalitách a na řadě lokalit územně chráněných. Zajímavostí je, že na našem území se nachází centrum celého areálu trýzele škardolistého.