Ero tuberculata – ostník hrbolkový

4. 2. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Ero tuberculata (De Geer, 1778) – ostník hrbolkový

Čeleď: Mimetidae – ostníkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 3,5-4,5 mm (hlh. 1,5-2 mm). Hlavohruď je světle hnědá s tmavou linkou na okraji a tmavými skvrnami okolo očí. Zadeček je kulovitý se čtyřmi výraznými ostrými hrboly, které jsou nápadné zejména u samců. Zbarvení zadečku je rezavohnědé s tmavými skvrnami. Nohy jsou světle hnědé s tmavými skvrnami.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími ostníky rodu Ero (v ČR 4 druhy). Zvláště pak s druhem Ero aphana, který však nemá tak výrazné hrboly. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR vzácný druh, jen v teplých oblastech.

 

Biologie a ekologie: Tento ostník je vázán zejména na různé stepní a lesostepní biotopy, najdeme ho i na osluněných okrajích doubrav. Žije skrytě mezi nízkou vegetací a opadem, vzácněji i na nízkých keřích. Stejně jako naši ostatní ostníci je specializován na lov ostatních pavouků (zejména snovaček a plachetnatek), které loví v jejich sítích. S dospělci se setkáme od června do září.  

 

Ohrožení a ochrana: Ostník hrbolkový je zařazen pro svou vazbu na zachovalé stepní a lesostepní biotopy do Červeného seznamu bezobratlých ČR jako druh zranitelný (VU).

 

 

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres,
Praha.
 
Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV.
ČSAV, Praha, pp. 51-316.

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres,Praha. 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.