Epichnopterix plumella - vakonoš tmavý

12. 4. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermüller, 1775) – vakonoš tmavý

Čeleď: Psychidae – vakonošovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 10–15 mm, délka těla okolo 8 mm. Zbarvení těla samců je černé s dlouhými chloupky. Tykadla jsou černá, jednoduše hřebenitá. Přední i zadní křídla jsou poměrně široká, řídce pokrytá vláskovitými šupinami, zbarvení křídel je šedočerné. Nohy jsou šedé. Samice je bezkřídlá a žije jako housenka ve vaku, který je obložený plochými kousky trav.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy vakonošů rodu Epichnopterix (v ČR 3 druhy), všechny druhy jsou si podobné, liší se tvarem šupin v křídlech a kopulačními orgány. Rod Epichnopterix má vak obložený plochými kousky listů trav.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Střední Asie.

 

V ČR pokládaný za hojný druh, roztroušeně po celém území. Ovšem vzhledem k obtížnému rozlišení od ostatních druhů rodu (zvláště druhu E. kovacsi) by bylo potřeba jeho výskyt u nás zrevidovat.

 

Biologie a ekologie: Vakonoš tmavý obývá různé typy nelesních biotopů od mokřadních luk, břehových porostů, až po okraje lesů a cest, paseky a různě vlhké louky. Samci jsou aktivní ve dne a vyhledávají samice ve vacích, které vylučují feromon. Samice žije po vylíhnutí ve vaku z kousků trav a přidržuje se vegetace, zejména na různých travách. Konec vaku je volný a samec po nalezení obsazeného vaku, se páří, tak, že vloží zadeček do konce vaku, kde je zadeček samice. Samci po vylíhnutí nepřijímají potravu a žijí jen několik hodin. Jsou nenápadní a nejčastěji je zastihneme na vaku samice při páření, někdy i více samců kolem jednoho samičího vaku. Létají od dubna do července, obvykle má jen jednu generaci. Housenky žijí ve vaku a živí se různými bylinami, zejména širokolistými travami, od června do dubna (přezimují).

 

 

Literatura:

 

Macek J., Dvořák J., Traxler L. & Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli I., Academia Praha.