Ephydatia fluviatilis - houba říční

17. 7. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Ephydatia fluviatilis (Linnaeus, 1758) – houba říční

Kmen: Porifera - houbovci; Čeleď: Spongillidae - houbovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Vytváří málo členité houbovité povlaky na kamenech a jiných potopených předmětech. Velikost je různorodá a závisí na podmínkách, obvykle však dosahuje velikosti 100-200 mm. Vnitřní stavbu tvoří křemičité jehlice - sklerity. Amphidisky (obal gemule) vytváří typickou zubatou cívku. Zbarvení je obvykle žlutohnědé až šedohnědé, v letních díky asociaci řas často zelenavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími našimi vodními houbovci (v ČR 6 druhů). Na rozdíl od známé a také běžné houby rybniční (Spongila lacustris) se odlišuje poměrně málo členitým tělem (h. rybniční vytváří často prstovité útvary) a také typickými amphidisky.

 

Rozšíření: Kosmopolitní druh.

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména v nížinných tocích větších řek.

 

Biologie a ekologie: Houba říční obývá různé typy stojatých vod, zejména klidné úseky větších řek, slepá ramena, ale i stojaté vody. Žije přisedle na kamenech a ponořeném dřevě u dna. Je odděleného pohlaví. Na podzim se tělo rozpadá a zimu přečkávají gemule (obdoba vajíčka/spory u houbovců).

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Smrž J. (2013): Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů. Karolinum Praha.