Ephemera danica - jepice dánská

16. 12. 2015 vytvořil Adam Bednařík

Ephemera danica (Müller, 1764) – jepice dánská 

Čeleď: Ephemeridae 

Status: běžný druh

 

Popis: Jedná se o 14-22 mm velkou jepici. Křídla trojúhelníkovitého tvaru jsou průhledná a lehce nažloutlá s početnými a dobře rozlišitelnými černými skvrnami. Tělo je obvykle krémově žluté barvy s jasnou černo-hnědou kresbou. Tmavá kresba na horní straně 1-5 zadečkového článku je velmi málo zřetelná nebo chybí, ale skvrny se mohou vyskytnout na bocích zadečku. Na horní straně 6-9 článku zadečku jsou přítomny tmavé skvrny podélného tvaru. Zadeček je zakončen třemi dlouhými tmavými štěty. Kresba na článcích těla dospělců bývá obdobná jako u larev.  

 

Možná záměna: Jen o něco méně hojným druhem stejného rodu jepic v ČR je Ephemera vulgata, která se od Ephemera danica liší především kresbou na zadečkových článcích. Zatímco Ephemera vulgata má zřetelnou tmavou kresbu nejčastěji trojúhelníkovitého tvaru na každém zadečkovém článku, tak Ephemera danica na 1-5 článku kresbu buď úplně postrádá, nebo je velmi nejasná. Obecně lze však ke spolehlivému rozlišení jednotlivých druhů jepic dospět na základě preparace kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Žije v celé Evropě od Skandinávie až po jižní Španělsko a Itálii včetně Britských ostrovů. Nebyla zaznamenána na ostrovech ve středomoří. Na východě tvoří hranici rozšíření pohoří Ural.

 

Na celém území ČR poměrně běžná, na vhodných biotopech početná.  

 

Biologie a ekologie: S dospělými jedinci se můžeme setkat v blízkosti tekoucích i stojatých vod s písčito-hlinitými sedimenty, ve kterých se vyvíjejí larvy. Larvy se živí filtrováním drobných organických částic z vody a vyvíjí se obvykle 2 roky. Hlavním obdobím, při kterém dochází k výletu dospělých jedinců z vodního prostředí do suchozemského, je květen. S dospělými jedinci se však můžeme setkat zhruba od konce dubna do října. Dospělci potravu nepřijímají a po páření zakrátko hynou. Samičky kladou vajíčka na vodní hladinu. Literatura:

 

Bauernfeind E. & Soldán T. (2012): The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). Apollo Books, Ollerup, Denmark, 781 pp.

 

Macadam C. & Bennet C. (2010): A Pictorial Guide to British Ephemeroptera. Field Studies Council, Shrewsbury, England, 132 pp.

 

Zahrádková S, Soldán T, Bojková J, Helešic J, Janovská H & Sroka P (2009): Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives, Aquatic Insects, 31: 629‒652