Enoplognatha thoracica - snovačka zemní

7. 2. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) – snovačka zemní

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh


Popis: Délka těla 3–5,9 mm (hlavohruď 1,5–2,5 mm). Hlavohruď je hnědá, bez kresby. Zadeček oválně vejčitý, u samic až kulovitý, lesklý. Zbarvení zadečku je šedé, šedohnědé až černé. Samci jsou zbarveni jako samice, mají však výrazně zvětšené chelicery se zoubkem. Nohy jsou hnědé, někdy s tmavšími proužky na kloubech.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými hnědě zbarvenými snovačkami rodu Enoplognatha, ty však mají většinou světlou kresbu na zadečku. Podobné jsou také snovačky rodu Robertus. Na první pohled také připomíná některé velké pavučenky (Linyphiidae). Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holarktický druh druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do středních poloh. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka zemní žije zejména na různých osluněných a sušších biotopech, jako jsou suché stráně, sušší louky, vřesoviště, okraje cest, ruderály, osluněné okraje lesů a světlé lesy a lesostepi. Žije na zemi mezi nízkou vegetací, ale často také pod kameny a kusy dřeva. Staví si řídké sítě na povrchu půdy a pod kameny. S dospělci se setkáme zejména od dubna do září.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.