Enoplognatha caricis - snovačka ostřicová

27. 1. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) – snovačka ostřicová

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: CR

 

Popis: Délka těla 5–7,7 mm (hlh. 2–2,5 mm). Hlavohruď je hnědá s tmavou linkou na okraji a tmavší skvrnou ve střední části. Chelicery samců mají výrazné dva zoubky. Zadeček je oválný, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je hnědé až tmavohnědé, v přední části s dvěma tmavšími skvrnami (skvrny někdy můžou chybět) a u dospělců někdy se světlejší kosočtverečnou skvrnou. Nohy jsou světle hnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími tmavými druhy snovaček rodu Enoplognatha (v ČR 7 druhů). Zejména pak s další vzácnou snovačkou přímořskou (E. mordax), která však obvykle světlejší a má výraznější světlou skvrnu na zadečku.

 

Rozšíření: Holearktický druh, rozšířený v Evropě (chybí na Iberském poloostrově, Balkáně a ve Skandinávii) a v Severní Americe.

 

V ČR velmi vzácný druh, v nižších polohách na zachovalých mokřadech (např. Českolipsko, Třeboňsko, Litovelské Pomoraví, Břeclavsko). Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka ostřicová obývá zachovalé mokřady v nížinách, litorály rybníků a jezer s porosty vysokých ostřic. Žije mezi nízkou mokřadní vegetací, kde si u země vytváří řídké sítě. Mláďata žijí zejména u země, dospělci někdy i na květenství ostřic a vyšší vegetaci. Mezi listy si vytváří v blízkosti sítě pavučinový úkryt mezi listy. V blízkosti sítě hlídá jeden až dva kulovité světle hnědé kokony. Kokony můžou být umístěny také pod kusy ležícího dřeva. S dospělci se setkáme od konce května do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh je veden v červeném seznamu českých pavouků jako druh kriticky ohrožený (CR). Je vázán na zachovalé mokřady a nezastíněné litorální porosty mokřadní vegetace.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.