Endromis versicolora - strakáč březový

30. 9. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) – strakáč březový

Čeleď: Endromidae – strakáčovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 25–35 mm. Rozpětí křídel 45–75 mm. Samice jsou obvykle větší než samci. Celé tělo je hustě ochlupené, hlava je malá se zakrnělým sosákem (dospělci nepřijímají potravu). Tykadla jsou černá, hřebenitá. Hruď je výrazně ochlupená, stejně široká jako zadeček. Křídla jsou široká, na konci téměř zaoblená a mírně zakřivená. Zbarvení křídel je u samců rezavohnědé, u samic hnědobílé. Na předním křídle jsou bílé apikální skvrny a dvě tmavé příčné linky s bílým okrajem a skobovitou skvrnou mezi nimi. Housenka je zelená, lysá s drobnými tmavými tečkami ve spodní části těla a bílými šikmými pruhy. Zadeček se dozadu rozšiřuje a na 8. článku je růžkovitý výstupek.

 

Možná záměna: Charakteristický druh, záměna je možná snad jen na první pohled s některými bourovci (Lasiocampidae).

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa (mimo část Iberského a Apeninského poloostrova a jihovýchodní Evropy), Sibiř a Střední Asie (Arménie, Kavkaz).

 

V ČR roztroušeně po celém území, avšak nehojný druh. Od nížin až do hor.

 

Biologie a ekologie: Tento druh obývá různé listnaté a smíšené lesy a háje, křoviny, břehové porosty, parky, paseky či průseky. Aktivní převážně ve dne, kdy samci vyhledávají samice, které obvykle sedí na zemi u paty stromů nebo na kmenech. Létá již velmi brzy z jara, někdy už od konce února až do května. Patří tak mezi první jarní motýli. Občas přilétá i na světlo. Po páření klade samice vajíčka na větvičky živných stromů, často ještě bez listů, ze kterých se po 10–15 dnech líhnou housenky. Housenky se živí zejména na břízách, ale i na olších, lísce, lípě nebo habru. Ojediněle i na jiných dřevinách. Zpočátku žijí pospolu, později se rozlézají. Housenky bývají na živné rostlině nejvíce v měsíci květnu. Kuklí se v zemi, v tuhém pergamenovém kokonu. Motýli jsou v kuklách vyvinutí obvykle už na podzim, líhnou se však většinou až na jaře.

 

 

Literatura:


Macek J., Dvořák J., Traxler L. & Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli I., Academia Praha.