Emus hirtus - drabčík huňatý

21. 1. 2013 vytvořil Radim Gabriš

Emus hirtus (Linnaeus, 1758) – drabčík huňatý 

Čeleď: Staphylinidae – drabčíkovití

Status: EN

 

Popis: Jeden z našich největších druhů drabčíků, délka těla 24 až 32 mm. Tělo je výrazně chlupaté, hlava, štít a konec zadečku jsou jasně žluté. Krovky s širokým šedým pruhem, povrch zadečku s výrazným kovově modrým odleskem. Hlava nese silná kusadla. Na konci zadečku jsou někdy patrné dvě výrazně žluté vychlípitelné pachové žlázky.

 

Rozšíření: Druh je rozšířen v téměř celé Evropě, chybí především v její severní části.

 

V České republice se v současnosti vyskytuje především na Moravě, v Čechách je známých lokalit podstatně méně. Vyhledává otevřená teplá stanoviště (louky, pastviny) s dostatkem trusu velkých býložravců. V posledních letech se zřejmě šíří a vystupuje i do větších nadmořských výšek než v minulosti.

 

Biologie a ekologie: Život drabčíka huňatého je spjat s trusem velkých savců, zejména skotu. Brouci vyhledávají čerstvé exkrementy, ve kterých loví menší druhy koprofágního hmyzu – zejména muší larvy, ale i hnojníky rodu Aphodius, které dokážou rozdrtit silnými kusadly. Obdobnou bionomii má i larva. Navzdory svému způsobu života v trusu bývají brouci jen výjimečně znečištění, což zejména v souvislosti se silně chlupatým tělem působí často až kuriózně.

 

Ohrožení a ochrana: V druhé polovině 20. století byl zaznamenán výrazný ústup drabčíka huňatého z našeho území, zhruba 20 let byl dokonce považován za regionálně vymřelý druh. Tento trend zřejmě souvisel se změnami v hospodaření na pastvinách. Po roce 1990 se však začal druh opět šířit a dnes je v některých oblastech běžný. Šíření na nové lokality a do vyšších poloh bylo umožněno díky obnově extenzivní pastvy na dříve opuštěných plochách.

 

 

Literatura:

 

Horák J., Chobot K., Gabriš R., Jelínek J., Konvička O., Krejčík S. & Sabol O. (2011): Uphill distributional shift of an endangered habitat specialist. Journal of Insect Conservation, 15: 743-746.

 

Kočárek P. (1997): K výskytu Emus hirtus na území České republiky. Klapalekiana, 33: 185-186.

 

Kočárek P. (2000): Emus hirtus in Slovakia – on the recent occurrence of endangered species (Coleoptera: Staphylinidae). Entomofauna Carphatica, 12: 34-36.

 

Smetana A. (1958): Drabčíkovití - Staphylinidae I. Staphylininae. Fauna ČSR 12. NČSAV, Praha.