Dytiscus latissimus - potápník široký

25. 6. 2016 vytvořil Filip Trnka

Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758  potápník široký

Syn.: Dytiscus amplissimus Miiller, 1776; Dytiscus anastomozans Well, 1781

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: SO, RE, IUCN: VU, BERN II, HD II, IV

 

Popis: S velikostí těla 35–45 mm patří mezi největší potápníky na světě. Tělo je široce oválné, mírně ploché, člunkovitého tvaru s výraznými bočními laloky. Zbarvení těla je černo-hnědé, spodní část těla a přívěsky rezavě-žluté. Okraj štítu výrazně žlutě lemovaný, stejně tak krovky. Samice mají na krovkách husté podlouhlé rýhy a jsou větší než samci. Larvy dorůstají až 70 mm.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh s výskytem ve střední a severní Evropě až po západní Sibiř. V rámci celého areálu velmi lokální vzácný a ubývající druh. Doposud hojný je pouze v Dánsku a ve Skandinávii.

 

V ČR historicky rozšířen lokálně po celém území. Zejména jihočeské populace potápníka širokého patřily k nejsilnějším ve střední Evropě, pravděpodobně i v celém areálu druhu. Byl zde ještě hojný do 50. let 20. století. Následně mizel a poslední nálezy existují z roku 1957.

 

Biologie a ekologie: Dospělci přezimují a vyskytují se téměř po celý rok s maximem v květnu. Již velmi brzy z jara se páří a kladou vajíčka. V ČR obýval větší rybníky s hustou litorální vegetací a často i s rybí osádkou. Imaga jsou dravci drobnějších bezobratlých živočichů, ale jsou schopni také ulovit pulce nebo drobné rybky. Larvy jsou specialisté na lov larev chrostíků, dospívají přes léto a na podzim se přesouvají na břeh, kde se kuklí a líhnou se dospělci.

 

Ohrožení a ochrana: Druh chráněný zákonem jako silně ohrožený, v červeném seznamu ČR v kategorii „regionálně vymizelý“. Mezi pravděpodobné hlavní příčiny ústupu druhu z území ČR patří intenzifikace rybničního hospodaření. Tento druh potápníka preferuje spíše oligotrofní až mezotrofní nádrže. Příliš velká rybí osádka, hnojení rybníků, dokrmování a velkochovy kachen způsobují eutrofizaci vod, stejně tak splachy z okolních polních kultur. Velmi dobře se vymizení potápníka širokého kryje s intenzifikací jihočeských rybníků, které začala právě v 50. letech minulého století. Bohužel působení těchto faktorů je stále aktuální a pravděpodobnost návratu tohoto druhu je nepravděpodobná. Pokud by došlo k znovuobjevení druhu na našem území, mělo by dojít k zamezení jakémukoli intenzivnímu rybářskému využívání lokality.

 

 

 

 

Literatura:


Aliukonis A. & Švitra G. (2009): Research on Abundance and Population Dynamics of Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Dytiscidae) in the Labanoras Regional Park (Lithuania) in 2008–2009. New and Rare for Lithuania Insect Species 21: 21–29.

 

Boukal D. S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J. & Trávníček D. (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnich. Klapalekiana 43: 1–289.

 

Hájek J. (2004): Rozšíření potápníků Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. (The Distribution of the diving beetles Dytiscus latissimus and Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) in the Czech Republic.). Klapalekiana 40: 13–23.

 

Korbel L. (1992): Krasec Sphenoptera antiqua. Pp. 85–86. In: Škapec L. (ed.): Červená kniha ohrožených druhů rostlin a živočichů ČSFR – 3. díl – bezobratlí. Príroda. Bratislava, 160 pp.

 

Vahruševs V. & Kalniņš M. (2013): Broadest Diver Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) in the Baltic States: a rare or little known species. Zoology and Ecology 23: 203–216.