Drassyllus pusillus - skálovka menší

30. 5. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) – skálovka menší

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5–5,5 mm (hlavohruď 1,5–2 mm). Hlavohruď je leskle černá. Zadeček je oválný, lehce zploštělý, leskle černý. Samci mají na zadečku lesklou chitinovou destičku (scutum). Makadla jsou jednobarevně černá. Nohy jsou černé s načervenalými chodidly. Zbarvení obou pohlaví je stejné.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Drassyllus (v ČR 6 druhů). Od podobných skálovek rodu Zelotes se mj. liší načervenalými chodidly a lesklejším tělem. Spolehlivě je určíme podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, ve Středí Asii až po západ Číny.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do pahorkatin. Patří mezi naše nejběžnější skálovky rodu Drassyllus. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skálovka menší obývá suché trávníky, skalní stepi, vřesoviště, pastviny, meze, stráně, ale i úhory, rumiště, sady, okraje polí, lomy a pískovny. Žije na zemi pod kameny, v prasklinách půdy, mezi stařinou i v listovém opadu. S dospělci se setkáme zejména od května do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.